AKCE

KROUŽKY

TÁBORY

SOUTĚŽE

O nás

Středisko volného času Znojmo, příspěvková organizace je největším poskytovatelem volnočasových aktivit v okrese Znojmo.

Ve školním roce 2018/19 jsme na 44 místech Znojma a Znojemského okresu otevřeli 207 kroužků, které navštěvovalo 2470 členů. V létě s námi na táborech prožilo celou řadu dobrodružství 966 dětí na 12 příměstských a 10 pobytových táborech.

Podle školského zákona poskytujeme zájmové vzdělávání. Zajišťujeme výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých – vytváříme podmínky pro uspokojení jejich potřeb v oblasti zájmů v nejrůznějších oborech od sportu po umělecké aktivity, od techniky po společenskovědní obory. Pořádáme okresní postupová kola řady soutěží a přehlídek, ale i celostátní soutěže.

Naši členové u nás najdou zázemí pro aktivní využívání svého volného času, inspiraci, nové poznatky i důvody k radosti. Na akcích, které pořádáme, se setkávají tisíce občanů regionu Znojemska. Rádi spolupracujeme se základními školami, pro které připravujeme nejen kroužky, ale i adaptační a výukové programy, s vysokými a středními školami, jejichž studenti u nás získávají praktické zkušenosti s pedagogickou či administrativní prací, a s celou řadou organizací v našem okolí. Podílíme se na realizaci projektů Města Znojma, jako jsou Fórum Zdravého města, příprava a realizace Akčního plánu rodinné politiky, Týden zdraví, Den bez aut a Týden pro rodinu.

Realizujeme rozsáhlý projekt „Diamant“ Šablony II podpořený EU a státním rozpočtem. Oproti jiným poskytovatelům volnočasových aktivit v regionu nabízí SVČ Znojmo široké spektrum oborů a aktivit. V neposlední řadě i kvalitní vedoucí, kteří ve velké většině mají pedagogické vzdělání.

Historie Střediska volného času Znojmo, příspěvkové organizace, se v budově Sokolská 8. začala psát v říjnu roku 1952. Tehdy se zde scházelo kolem 200 dětí v 18 kroužcích. Od té doby prošlo SVČ Znojmo mnoha změnami. Měnil se název, měnilo se zaměření činností, měnili se pracovníci. To, co zůstalo po celou dobu jeho existence stálé, je radost, se kterou ho navštěvují děti i dospělí. Můžeme se pochlubit tím, že jsme školské zařízení, do kterého děti chodí rády.

Mgr. Hana Bílková, ředitelka